TRAIN THE TRAINERS TRIO….

Trzy wyjątkowe trenerki
Trener biznesu, Trener wewnętrzny Senior, Trener kompetencji miękkich
siła różnorodności!

Trzy zjazdy, każdy po trzy dni…. by dać Ci okazję do rozwoju najważniejszych kompetencji trenerskich w odpowiednim dla Ciebie cyklu uczenia….

Okazuje się, że zarówno klienci biznesowi, w tym działy HR , liderzy i menedżerowie, potrzebują rozwoju kompetencji trenerskich. Co więcej absolwenci Leadership Coachingu również szukają wsparcia a w tym zakresie podobnie jak Uczestnicy kursu superwizyjnego dostrzegają, że bez kompetencji trenerskich nie są w stanie dobrze prowadzić superwizji grupowych.

I tak wszystko łączy się w całość…. bycie liderem to także bycie dobrym coachem i trenerem.

Zapraszamy - PIERWSZY taki w Szczecinie kurs trenerski

Kasia & Ania & Ania

TRIO… tworzymy absolutnie wyjątkowy TEAM

Jak się zaczęła nasza współpraca?

Parę lat specjalizowałam się w szkoleniach dla trenerów… praca z nimi to ogromna przyjemność. W toku własnego rozwoju coachingowego naturalnie od nich odeszłam, przekierowując swoją uwagę na coaching. Do czasu gdy zadzwoniła do mnie Ania Dziwulska i zapytała czy mogę polecić jakiś dobry kurs trenerski w Szczecinie…. To był ten moment. Dlaczego nie zrobić swojego? Dlaczego Trio? Dlaczego MY?

Łączy nas pasja do rozwoju, ogromna chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, ale też miłość do ludzi, do wspierania ich w rozwoju, przyglądania się jak rozkwitają. Mamy podobne poczucie humoru, wszystkie lubimy kawę, czekoladę i podróże. Jest jednak coś, co pozwala nam tworzyć jako TRIO wyjątkową jakość… RÓŻNICE! Tak, to nasz absolutny atut – każda z nas jest inna, jak ogień, woda i powietrze… różnimy się i uzupełniamy.

Każda z nas ma inne doświadczenia: od profesjonalistki realizującej projekty rozwojowe dla biznesu, poprzez trenerkę wewnętrzną wielkiej korporacji, po trenerkę umiejętności miękkich – pracującą zarówno z indywidualnym klientem jak i klientem biznesowym. Mamy inne temperamenty, inny styl trenerski – a to, pozwala nam pięknie się uzupełniać i dawać jakość, która jest spójna i kompletna…

Katarzyna Dujanowicz

Trener Biznesu i Konsultant. Certyfikowany CoachCoachWise™, akredytowany na poziomie PCC

Anna Dziwulska

Coach, trener wewnętrzny senior, ma wieloletnie doświadczenie jako menadżer.

Anna Chraniuk

Dyplomowany Trener Biznesu, Certyfikowany Coach akredytowany na poziomie ACC

PROGRAM TTTrio

Do kogo kierujemy nasz kurs?

Trenerów

Którzy pragną rozwijać własne kompetencje trenerskie, chcą poznać metody i techniki prowadzenia szkoleń, a przede wszystkim zacząć projektować naprawdę efektywne szkolenia; nie ma znaczenia jakie masz doświadczenie, ile przepracowałeś godzin na Sali szkoleniowej – ważne abyś był gotowy na nową wiedzę, na ciężką pracę w obszarze własnego rozwoju jako trener

Coachów

Którym praca z grupą nie jest obca, coachom którzy chcą nabyć, podszlifować kompetencje trenerskie, aby jeszcze lepiej wiedzieć jak pracować z grupą, co się z nią dzieje na poszczególnych etapach jej rozwoju, a także jak sobie radzić w trudnych sytuacjach na Sali, a to wszystko po to, aby zwiększyć efektywność swojej pracy i prowadzonych działań coachingowych

Superwizorów

Pracujących z psychologami, trenerami czy coachami, którzy prowadzą superwizje grupowe, gdzie kompetencje i umiejętności trenerskie są niezbędne dla efektywnych superiwzji

Menedżerów

Którzy zarządzają ludźmi, są dla nich doradcami, trenerami, mentorami – kurs pozwoli nabyć niezbędne umiejętności do prowadzenia efektywnych procesów szkoleniowych, wdrażania nowych pracowników ale też rozwijać ich kompetencje.

Nauczycieli/edukatorów

Którzy prowadzą szkolenia np. dla rad pedagogicznych, dla rodziców, którzy pragną rozwijać własne kompetencje trenerskie w swojej pracy, aby potrafić planować efektywne szkolenia, warsztaty, aby wiedzieć jak pracować z uczestnikami o różnych typach osobowości, jak pracować z oporem na sali, ale też jak sprawić, aby dana forma wsparcia była atrakcyjna

JAK PRACUJEMY

Program kursu TTTrio, to nasz w pełni autorski model zajęć, który powstał na bazie naszych doświadczeń w prowadzeniu zajęć z kształtowania kompetencji trenerskich. Program ułożony jest tak, abyś mógł poza zdobyciem wiedzy trenować własne umiejętności w bezpiecznych i komfortowych warunkach pod okiem specjalistów.

Tu wiedza niepostrzeżenie przeplata się z praktyką i doświadczaniem. Ważne jest dla nas, aby kurs był przede wszystkim praktyczny, dawał Tobie konkretne umiejętności do wykorzystania od razu na sali szkoleniowej. Praca będzie intensywna, dynamiczna, momentami trudna, jednak w każdej chwili będziemy do Twojej dyspozycji, abyś z korzyścią dla siebie ukończył nasz kurs.

Podstawy budowania bezpiecznych warunków szkoleniowych, kluczowe kompetencje trenerskie, narzędzia trenera, sztuka prezentacji w pracy trenera

Cele

 • Poznanie zasad budowania bezpiecznych warunków do pracy na sali szkoleniowej
 • Stworzenie możliwości do doświadczenia zbudowania bezpiecznych warunków pracy na sali szkoleniowej
 • Doskonalenie umiejętności trenerskich
 • Poznanie technik i narzędzi trenera
 • Doskonalenie technik trenerskich poprzez doświadczanie
 • Trening udzielania informacji zwrotnej
 • Stworzenie okazji do prezentowania umiejętności trenerskich
 • Poznanie narzędzi coachingowych wykorzystywanych w pracy trenera

 

Zjazd rozpoczyna się od wprowadzenia w tematykę budowania przez trenera bezpiecznych warunków do pracy. W module tym zostanie pokazane jak badać potrzeby szkoleniowe, aby szkolenie było odpowiednio dopasowane do określonego celu i potrzeb uczestników. Moduł prowadzi uczestników przez wyzwania w pracy trenera oraz wskazuje na kluczowe elementy niezbędne w codziennej pracy zarówno: trenera jaki menadżera czy lidera zespołu. Oparty jest przede wszystkim na własnych przykładach z sali szkoleniowej. W trakcie szkolenia prezentowane są metody i narzędzia niezbędne do pracy trenerskiej. Kluczowym elementem jest doświadczanie i pokazanie zastosowania narzędzi podczas pracy trenera. Prezentowane są również zachowania trenera oraz praca z przestrzenią na sali szkoleniowej.

Treści szkoleniowe

 • Budowanie bezpieczeństwa jako kluczowy element podczas prowadzenia szkolenia
 • INTRO - wprowadzenie do szkolenia
 • Tworzenie atmosfery wspierającej proces efektywnej nauki
 • Metody i narzędzia wspierające badanie potrzeb szkoleniowych
 • Diagnoza potrzeb i dylematów uczestników
 • Sztuka angażowania, inspirowania oraz motywowania uczestników podczas szkolenia
 • Kluczowe kompetencje trenera: zadawanie pytań otwartych, aktywne słuchanie, odzwierciedlanie, docenianie, angażowanie, wspieranie, elastyczność, umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków
 • Umiejętne zastosowanie informacji zwrotnej
 • Metody oraz narzędzia szkoleniowe w pracy trenera
 • Przykuwanie uwagi uczestników
 • Aktywizowanie uczestników
 • Techniki prowadzenia prezentacji
 • Mowa ciała oraz praca z przestrzenią na sali szkoleniowej
 • Praca z obrazem i metaforą

Metody pracy: praca warsztatowa w grupach i parach, dyskusja na forum, praca indywidualna, autoprezentacje, gry, ćwiczenia, symulacje.

Narzędzia: INTRO, energizery, modele informacji zwrotnej, narzędzia trenerskie i coachingowe, w tym karty coachingowe, kostki, instrukcje do ćwiczeń, praca z flipchartem, 3 poziomy rozwijania umiejętności, gry, triki trenerskie.

Projektowanie procesów rozwojowych oraz efektywnych szkoleń, ewaluacja szkoleń

Cele

 • Poznanie narzędzi do badania potrzeb szkoleniowych
 • Zaprojektowanie własnego konspektu szkoleniowego
 • Określanie celów szkoleniowych
 • Poznanie technik i narzędzi do tworzenia konspektów szkoleniowych
 • Nabycie umiejętności dobierania odpowiednich narzędzi do stworzenia efektywnego szkolenia oraz aktywizowania uczestników
 • Poznanie narzędzi ewaluacji szkoleń

 

W module drugim prezentowane są proste i skuteczne metody i narzędzia, które są niezbędne w celu przygotowania efektywnego procesu rozwojowego, projektu szkoleniowego, czy samego szkolenia. Przedstawiane są metody oraz etapy uczenia osób dorosłych. W module tym zostaną zaprezentowane odpowiednie narzędzia do budowania konspektów szkoleniowych, a także do mierzenia efektywności szkoleń.

Treści szkoleniowe

 • Model dynamicznej nauki
 • Cykl Kolba - model efektywnego nauczania osób dorosłych (Experiential Learning)
 • Tworzenie efektywnych szkoleń
 • Tworzenie celów szkoleniowych
 • Metody i narzędzia wspierające badanie potrzeb szkoleniowych
 • Etapy tworzenia programów szkoleniowych
 • Narzędzia i techniki oceny efektywności szkoleń
 • Stworzenie konspektu szkoleniowego
 • Wystąpienia uczestników - samplingi szkoleniowe

Metody pracy: praca w grupach, casy study (studium przypadku), prezentacje uczestników, praca indywidualna.

Narzędzia: Human Performance Improvement (HPI), Cykl Kolba, Model Kirkpatricka, krzywa zapominania, modele nauki, gry, karty, kostki, itp.

Proces grupowy i podstawy pracy z grupą, trudne sytuacje i praca z oporem, egazmin praktyczny i teoretyczny

Cele

 • Poznanie elementów procesu grupowego
 • Rozwój umiejętności pracy z grupą na rożnych etapach procesu grupowego
 • Stworzenie warunków do przekraczania własnych obaw i barier w trudnych sytuacjach
 • Poznanie technik radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Stworzenie warunków do doświadczania poznanych narzędzi
 • Egzamin dla uczestników

 

W module trzecim uczestnicy poznają czym jest proces grupowy oraz nabędą umiejętności rozpoznawania poszczególnych jego etapów a także będą potrafili zastosować odpowiednie techniki podczas przechodzenia przez etapy procesu grupowego. Moduł zakłada trudne sytuacje, z którymi uczestnicy będą mierzyć się wychodząc ze strefy komfortu. A wszystko będzie odbywało się w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Na zakończenie kursu, każdy uczestnik zaprezentuje swój autorski warsztat, który będzie równocześnie sprawdzeniem nabytych umiejętności trenerskich. Otrzyma również indywidualny arkusz rozwoju, dzięki czemu będzie mógł pielęgnować swoje mocne strony i pracować dalej nad obszarem do rozwoju.

Treści szkoleniowe

 • Etapy procesu grupowego
 • Role grupowe/zespołowe
 • Metody szkoleniowe na poszczególnych etapach procesu grupowego
 • Budowanie i rozwój zespołu z perspektywy szkoleniowej
 • Trudne sytuacje w pracy trenera
 • Praca z oporem w grupie oraz metody radzenia w sytuacjach oporu
 • Przyczyny oporu
 • Techniki radzenia w sytuacjach oporu
 • Etapy interwencji trenerskich
 • Efektywne komunikowanie z różnymi typami osobowości uczestników
 • Metody i narzędzia w trudnych sytuacjach w pracy trenera
 • Koncepcja psychologiczna interakcji międzyludzkich, czyli analiza transakcyjna
 • Techniki przyjmowania obiekcji
 • Techniki radzenia w sytuacjach stresowych
 • Warsztaty autorskie uczestników jako egzamin praktyczny
 • Test kompetencyjny

Metody pracy: praca w grupach, praca w parach, ćwiczenia coachingowe, indywidualne prezentacje uczestników, symulacje.

Narzędzia: analiza transakcyjna, model pełnej ekspresji, drabinka interwencji trenerskiej, role grupowe, etapy procesu grupowego.

Korzyści

Dlaczego TTTrio?

 • Ponieważ naszym atutem jest różnorodność – każda z nas specjalizuje się w innych szkoleniach, co pozwoli Tobie zobaczyć różne style pracy trenerskiej
 • Dzięki naszym różnym doświadczeniom oraz specjalizacjom zobaczysz jak pracować szkoleniowo z biznesem, jak pracuje trener wewnętrzny czy trener kompetencji miękkich
 • Znane jest nam środowisko biznesowe – każda z nas ma wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych
 • Każda z nas jest zarówno trenerem jaki i coachem, od lat prowadzimy szkolenia oraz coachingi – aktywnie wspierając w rozwoju zarówno ludzi biznesu, jak i klientów indywidualnych, co sprawia że jesteśmy elastyczne i z łatwością dopasowujemy treści do potrzeb grupy z którą pracujemy

Co zyskasz?

 • Otrzymasz kompleksowe przygotowanie do pracy jako trener
 • Nowe umiejętności trenerskie, które od razu będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy
 • Realny wzrost posiadanych już własnych kompetencji trenerskich
 • Nauczysz się profesjonalnie projektować szkolenia, a co za tym idzie będziesz wiedział i potrafił przeprowadzić efektywne szkolenie
 • Profesjonalne zajęcia prowadzone przez trzech doświadczonych trenerów, będących również coachami i superwizorami
 • Fachową i profesjonalną informację zwrotną na temat Twojej pracy jako trener (superwizja pracy trenerskiej)
 • Doświadczysz pracy z trenerami o różnych stylach i różnych doświadczeniach trenerskich – sprawdzisz, jakim Ty jesteś trenerem;

Jeszcze masz wątpliwości?

Zapraszamy do kontaktu!

ZAPISZ SIĘ DO TTTrio

Kiedy i gdzie?

I edycja – Szczecin

Harmonogram zjazdów:

 • ZJAZD I: 28-30 wrzesień 2018
 • ZJAZD II: 19-21 październik 2018
 • ZJAZD III: 16-17 listopad 2018
 • EGZAMIN: 18 listopad 2018

Godziny zajęć

 • Piątki: 16.oo-20.oo
 • Soboty: 10.oo-18.oo
 • Niedziele: 9.oo-16.oo

TWOJA INWESTYCJA

Przy wpłacie jednorazowej:
 • 4998 zł* cena regularna płatne do 13.09.2018r.
 • 4699 zł* jeśli dokonasz wpłaty na 31 dni przed rozpoczęciem kursu (do 27.08.2018r.)
 • 4399 zł* jeśli dokonasz wpłaty na 45 dni przed rozpoczęciem kursu (do 13.08.2018r.)
A jeśli chcesz rozłożyć płatność na RATY…
 • 1666 zł* x 3 RATY (wpłata I raty do 27.08.2018r.)
*podane ceny są kwotami netto

CO SIĘ SKŁADA NA CENĘ?

 • 9, intensywnych dni zajęć, wypełnionych wiedzą i doświadczaniem;
 • Opieka trenerów-mentorów przez cały okres trwania kursu (mail, telefon, skype);
 • 3, godzinne konsultacje mentorskie on-line do wykorzystania w ciągu miesiąca od uzyskania certyfikatu;
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z praktycznymi narzędziami do wykorzystania podczas szkoleń;
 • Egzamin praktyczny;
 • Certyfikat potwierdzający nabyte przez Ciebie umiejętności.

Kontakt

 • Chcesz wiedzieć więcej?
 • Potrzebujesz coś doprecyzować?
 • Chcesz wiedzieć jak będzie wyglądała organizacja kursu?
 • A może po prostu chcesz chwilę porozmawiać?